Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for CPH BILVASK ApS

CPH BILVASK stiller et service baseret online tjeneste til rådighed på https://cphbilvask.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Organic Wash.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem CPH BILVASK og én fysisk person eller virksomhed (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med CPH BILVASK vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og CPH BILVASK.
For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Generelt

Ud fra den bookede tid brugeren har valgt, kan CPH BILVASK ankomme på den opgivet adresse 15 minutter inden og 15 minutter efter den bookede tid.

Hvis brugeren ikke er klar til at få udført serviceydelsen inden 15 minutter efter den bookede tid, bliver brugeren opkrævet halvdelen af det betalte beløb.

Bilen skal holde parkeret og klar uforstyrret af forbipasserende eller andre trafikanter. Hvis dette ikke fremgår ved ankomst kan kunden blive opkrævet 100,- inklusiv moms for ekstra tidsforbrug.

Hvis bilen ikke er tømt for personlige effekter/børnesæder eller ryddet op, beholder CPH BILVASK sig retten til at undgå de områder eller opkræve 100,- inklusiv moms for ekstra tidsforbrug efter kundens ønske.

Der gives fuld fortrydelsesret 14 inden efterfølgende dag servicen skal udføreres. Hvis dette ikke bliver fuldført dagen inden serviceydelsen skal udføreres, bliver det fulde beløb for serviceydelsen trukket.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til CPH BILVASK’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette CPH BILVASK samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af CPH BILVASK tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer
CPH BILVASK forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Organic Wash via info@cphbilvask.dk

Betaling
CPH BILVASK modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den angivne serviceydelse bliver udført.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

CPH BILVASK benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fortrydelsesret

Den 14 dags periode starter den dag hvor serviceydelsen er blevet bestilt.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail info@cphbilvask.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret
Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til CPH BILVASK umiddelbart lige efter serviceydelsen er udført. Her anses max. 30 minutter som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Vi refunderer eller udbedre på stedet.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.